Kancelaria

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00  i  16:00 – 18:00.

   (w lipcu i sierpniu KANCELARIA czynna od poniedziałku do piątku tylko w godz. 16:00-18:00)

telefon czynny w godz. kancelarii: 22 822 18 66.   telefon dyżurny: 600 983 198.

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów świętych i innych obrzędów:

CHRZEST
dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:
•    odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z USC,
•    data ślubu kościelnego rodziców
•    dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania),
•    zaświadczenia z parafii miejsca zamieszkania rodziców chrzestnych, potwierdzające, że są oni wierzącymi i      praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do funkcji rodziców chrzestnych.
Chrzestnymi mogą być ci, którzy:
– należą do Kościoła Katolickiego i prawo nie zabrania im pełnić tego zadania
– ukończyli 16 rok życia
– przyjęli trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.
– prowadzą życie zgodne z wiarą i zadaniem, jakie mają pełnić.

BIERZMOWANIE
•   uczestnictwo w katechezach przygotowujących
•   metryka chrztu,  zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
•    w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

I KOMUNIA ŚWIĘTA
•      udział w katechezie szkolnej
•      metryka chrztu dziecka.

MAŁŻEŃSTWO
1. Zapraszamy narzeczonych na wstępną rozmowę do kancelarii.

2. Potrzebne dokumenty (w odpowiednim czasie):
•    aktualna metryka chrztu,
•    dowody osobiste,
•    ostatnie świadectwo katechizacji,
•    świadectwo bierzmowania,
•    zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
•    zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego tzw. zaświadczenie konkordatowe (niezbędne gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne) lub dokument małżeństwa z USC, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB KATOLICKI
Msza pogrzebowa odbywa się w parafii Osoby zmarłej:
•    w kancelarii należy ustalić termin pogrzebu oraz dostarczyć akt zgonu.

Galerie parafialne