Kancelaria

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00 i 16:00 – 18:00.

   W lipcu i sierpniu KANCELARIA czynna od poniedziałku do piątku tylko w godz. 16:00-18:00 

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów świętych i innych obrzędów:

CHRZEST
dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:
•    odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z USC,
•    data ślubu kościelnego rodziców
•    dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania),
•    zaświadczenia z parafii miejsca zamieszkania rodziców chrzestnych, potwierdzające, że są oni wierzącymi i 
     praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do funkcji rodziców chrzestnych,
Chrzestnymi mogą być ci, którzy:
– należą do Kościoła Katolickiego i prawo nie zabrania im pełnić tego zadania
– ukończyli 16 rok życia
– przyjęli trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.
– prowadzą życie zgodne z wiarą i zadaniem, jakie mają pełnić.

BIERZMOWANIE
•    metryka chrztu,
•    zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
•    w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

I KOMUNIA ŚWIĘTA
•      metryka chrztu dziecka.

MAŁŻEŃSTWO
1. Zapraszamy narzeczonych na wstępną rozmowę do kancelarii.

2. Potrzebne dokumenty (w odpowiednim czasie):
•    aktualna metryka chrztu,
•    dowody osobiste,
•    ostatnie świadectwo katechizacji,
•    świadectwo bierzmowania,
•    zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
•    zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub dokument małżeństwa z USC, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB KATOLICKI
Msza pogrzebowa odbywa się w parafii zmarłego:
•    akt zgonu,
•    zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w 
      szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

Galerie parafialne